Lenker

www.altinn.no - Elektronisk innsending av registreringer, likning og årsregnskap m.v

www.brreg.no - Informasjon om stiftelse av selskap, endring av tildigere registrering og oppslag firmaopplysninger m.v

www.lovdata.no - Database for norske lover, forskrifter og rettsavgjørelser