Om Echas Revisjon

Echas Revisjon AS er et mindre revisjonsselskap med 9 ansatte. Vi holder til i Slependen i et kontorfellesskap med andre revisjonsselskaper og regnskapskontorer. Vi har klienter i alle størrelser og bransjer, men retter oss primært mot mindre og mellomstore selskaper.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester.

 

Om revisjon

Revisorer skal bidra til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på

 

Samfunnet er avhengig av etterrettelig informasjon. Det er bakgrunnen for revisjonsplikten. Vi ser alle verden fra vårt eget perspektiv. Dersom hvert enkelt foretak alene skulle utarbeide og presentere sin informasjon til omverdenen, kunne regnskapene lett bli preget av det.

 

På mange måter kan man si at revisjon bidrar til tillit.

Tillit til at tallene stemmer, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i bedriftene. Dette medfører en trygghet og tillit, ikke bare for kunder og andre forretningsforbindelser, men også internt for de ansatte.

 

Hva kan en revisor gjøre for deg?

Vår hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Det er imidlertid ikke alt vi kan bidra med. Som revisor vi betydelig kunnskap og kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift, skatt, merverdiavgift, regnskap samt rettslige spørsmål i tilknytning til disse områdene. Derfor er revisoren også en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet.