Echas Revisjon AS

Postadresse:
Slependveien 48
1341 Slependen

Besøksadresse:
Slependveien 48
1341 Slependen

Telefon: 67 80 90 80
Mobiltelefon: 913 16 790

Foretaksnummer:
980 906 965

E-postadresse:

Om Echas Revisjon

Echas Revisjon AS er et mindre revisjonsselskap med 6 ansatte. Vi holder til i Sandvika i et kontorfellesskap med andre revisjonsselskaper og regnskapskontorer. Vi har klienter i alle størrelser og bransjer, men retter oss primært mot mindre og mellomstore selskaper.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester.

Om revisjon

Revisorer skal bidra til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på

Samfunnet er avhengig av etterrettelig informasjon. Det er bakgrunnen for revisjonsplikten. Vi ser alle verden fra vårt eget perspektiv. Dersom hvert enkelt foretak alene skulle utarbeide og presentere sin informasjon til omverdenen, kunne regnskapene lett bli preget av det.

Hva er revisjon?

Årsregnskap og visse andre opplysninger i revisjonspliktige foretak skal revideres av en uavhengig revisor. Revisor avgir deretter en skriftlig revisjonsberetning eller annen attestasjon av foretakets opplysninger. Revisjonsberetningen er tilgjengelig for alle.