Linker

www.altinn.no- Elektronisk innsending av registreringer, likning og årsregnskap m.v
www.brreg.no- Informasjon om stiftelse av selskap, endring av tildigere registrering og oppslag firmaopplysninger m.v
www.bedin.no- Her finner du nyttige dokumentmaler
www.lovdata.no- Database for norske lover, forskrifter og rettsavgjørelser
www.finanstilsynet.no - Dersom et revisjonsoppdrag avsluttes før